Uw persoonsgegevens worden door WTC De Putters vzw in een ledenbestand opgenomen zodat wij u als lid van onze vereniging kunnen registreren, vertegenwoordigen, diensten verlenen en informeren. WTC De Putters vzw is gevestigd te 8310 Assebroek, Esperantostraat 31. De wet van 08.12.92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verleent u een recht van toegang en verbetering van uw gegevens.